ქარხნის ტური

ქარხანა-11
ქარხანა-21
ქარხანა-41
ქარხანა-51
ქარხანა-71
ქარხანა-31
ქარხანა-6

ქარხნულად გაიგზავნება

მიწოდება (23)
მიწოდება-13
მიწოდება (18)
მიწოდება (1)
მიწოდება-14
მიწოდება (24)
მიწოდება (4)
მიწოდება (3)
მიწოდება (6)
a5b4437d (1)
ჩატვირთვა-მიწოდება
44d42503